Poruchy temporomandibulárneho kĺbu (TMJ): Príčiny a liečba

Poruchy temporomandibulárneho kĺbu (TMJ): Príčiny a liečba

Temporomandibulárny kĺb (TMJ) je zložitý kĺb umiestnený na oboch stranách tváre, ktorý spája dolnú čeľusť (čeľusť) s lebkou. Hrá kľúčovú úlohu pri pohybe čeľuste, čo nám umožňuje hovoriť, žuť a zívať. Poruchy temporomandibulárneho kĺbu, bežne označované ako poruchy TMJ alebo TMD, zahŕňajú celý rad stavov, ktoré ovplyvňujú normálne fungovanie tohto kĺbu.

Príčiny porúch TMJ

Poruchy TMJ môžu byť spôsobené rôznymi faktormi, vrátane:

 • 1. Poranenie čeľuste: Trauma čeľuste, ako je úder alebo náraz, môže poškodiť kĺb a viesť k poruchám TMK.
 • 2. Artritída: Reumatoidná artritída aj osteoartritída môžu ovplyvniť TMK, čo spôsobuje zápal, bolesť a obmedzený pohyb čeľuste.
 • 3. Bruxizmus: Zvyčajné škrípanie alebo zatínanie zubov, známe ako bruxizmus, môže vyvíjať nadmerný tlak na TMK, čo časom vedie k jeho dysfunkcii.
 • 4. Maloklúzia: Nesprávne zarovnanie zubov a čeľuste, často označované ako zlý skus alebo maloklúzia, môže zaťažiť TMK a prispieť k rozvoju porúch TMK.
 • 5. Stres: Chronický stres môže spôsobiť, že jednotlivci zatínajú čeľuste alebo škrípu zubami, čo zaťažuje TMK a zvyšuje riziko porúch TMK.
 • 6. Poruchy spojivového tkaniva: Niektoré poruchy spojivového tkaniva, ako je Ehlersov-Danlosov syndróm, môžu ovplyvniť TMK a prispieť k rozvoju TMK.

Príznaky porúch TMJ

Poruchy TMK sa môžu prejaviť rôznymi symptómami, ktoré sa môžu líšiť v závažnosti a trvaní. Niektoré bežné príznaky zahŕňajú:

 • 1. Bolesť čeľuste: Pretrvávajúca bolesť alebo nepohodlie v čeľustnom kĺbe je charakteristickým príznakom porúch TMK. Bolesť môže byť lokalizovaná v samotnom kĺbe alebo vyžarovať do okolitých oblastí, ako sú uši, spánky alebo krk.
 • 2. Cvakanie alebo pukanie čeľuste: Jedinci s poruchami TMK môžu pri otváraní alebo zatváraní úst zaznamenať zvuky kliknutia, pukania alebo škrípania. Toto je často sprevádzané pocitom zaseknutia čeľuste alebo jej zablokovania v určitej polohe.
 • 3. Obmedzený pohyb čeľuste: Poruchy TMJ môžu spôsobiť obmedzený pohyb čeľuste, čo sťažuje úplné otvorenie alebo zatvorenie úst. To môže ovplyvniť každodenné činnosti, ako je jedenie, rozprávanie a zívanie.
 • 4. Bolesť tváre: Bolesť môže presahovať čeľustný kĺb a postihnúť tvár vrátane líc, spánkov a čela.
 • 5. Bolesť ucha: Mnoho jedincov s poruchami TMK pociťuje bolesť ucha, ktorá sa môže mylne považovať za infekciu ucha. Bolesť je často sprevádzaná pocitom plnosti alebo tlaku v ušiach.
 • 6. Bolesti hlavy: Poruchy TMK môžu prispievať k tenzným bolestiam hlavy alebo migrénam, ktoré často pochádzajú zo spánkov alebo zadnej časti hlavy.

Diagnóza porúch TMJ

Diagnostika porúch TMJ zahŕňa komplexné vyhodnotenie symptómov pacienta, anamnézu a fyzikálne vyšetrenie. Vyšetrenie môže zahŕňať:

 • 1. Anamnéza pacienta: Poskytovateľ zdravotnej starostlivosti sa bude pýtať na symptómy pacienta, ich trvanie a akékoľvek faktory, ktoré zhoršujú alebo zmierňujú bolesť.
 • 2. Fyzikálne vyšetrenie: Poskytovateľ zdravotnej starostlivosti vyšetrí čeľustný kĺb, pričom skontroluje známky zápalu, citlivosti alebo abnormalít v pohybe čeľuste.
 • 3. Zobrazovacie testy: V niektorých prípadoch sa môžu odporučiť zobrazovacie testy, ako sú röntgenové snímky, CT snímky alebo MRI snímky, aby sa získali podrobné snímky TMK a vylúčili sa iné potenciálne príčiny symptómov.
 • 4. Zubné vyšetrenie: Keďže maloklúzia a škrípanie zubov môžu prispieť k poruchám TMK, môže sa vykonať zubné vyšetrenie na posúdenie zarovnania zubov a vyhodnotenie akýchkoľvek príznakov bruxizmu.

Manažment porúch TMJ

Liečba porúch TMJ zahŕňa kombináciu konzervatívnej liečby zameranej na zmiernenie symptómov a riešenie základných príčin. Niektoré bežné stratégie riadenia zahŕňajú:

 • 1. Opatrenia starostlivosti o seba: Pacientom sa často odporúča praktizovať techniky starostlivosti o seba na zvládnutie symptómov. To môže zahŕňať použitie teplých alebo studených obkladov na postihnutú oblasť, jedenie mäkkých jedál, vyhýbanie sa nadmerným pohybom čeľustí, nácvik techník na zníženie stresu a udržiavanie dobrého držania tela.
 • 2. Lieky: Na zníženie bolesti a zápalu spojeného s poruchami TMK možno odporučiť voľnopredajné lieky proti bolesti, ako sú nesteroidné protizápalové lieky (NSAID). V niektorých prípadoch môžu byť na zmiernenie svalového napätia a bolesti predpísané svalové relaxanciá alebo nízke dávky tricyklických antidepresív.
 • 3. Zubné ošetrenie: Ak k poruchám TMK prispieva maloklúzia alebo bruxizmus, môže byť potrebný zubný zákrok. Tieto môžu zahŕňať ortodontické ošetrenie na korekciu uhryznutia, používanie ústnych dlah alebo chráničov zubov na zníženie škrípania zubov alebo zubné náhrady na zlepšenie zarovnania zubov.
 • 4. Fyzikálna terapia: Fyzikálne terapeutické techniky, ako sú cvičenia čeľustí, manuálna terapia a ultrazvuk, môžu pomôcť zlepšiť pohyblivosť čeľuste, znížiť svalové napätie a zmierniť bolesť u jedincov s poruchami TMK.
 • 5. Injekcie: V niektorých prípadoch môžu injekcie kortikosteroidov do čeľustného kĺbu poskytnúť dočasnú úľavu od silnej bolesti a zápalu spojeného s poruchami TMK.
 • 6. Chirurgický zákrok: Chirurgický zákrok sa vo všeobecnosti považuje za poslednú možnosť na zvládnutie porúch TMK a odporúča sa len vtedy, keď konzervatívna liečba zlyhala. Chirurgické možnosti môžu zahŕňať artroskopiu, operáciu s otvoreným kĺbom alebo náhradu kĺbov.

Pre jedincov s poruchami TMK je dôležité, aby úzko spolupracovali so zdravotníckymi pracovníkmi, ktorí sa špecializujú na poruchy temporomandibulárneho kĺbu. Môžu poskytnúť presnú diagnózu, vypracovať individuálny liečebný plán a poskytnúť poradenstvo v oblasti techniky zvládania bolesti a sebaobsluhy.

Ďalšie informácie o poruchách TMK nájdete v nasledujúcich dôveryhodných zdrojoch:

Úpravy životného štýlu pre poruchy TMJ

Okrem špecifických stratégií manažmentu uvedených vyššie môžu určité úpravy životného štýlu pomôcť jednotlivcom s poruchami TMJ zlepšiť ich symptómy a zabrániť ďalšiemu zhoršeniu. Tie obsahujú:

 • 1. Diéta: Výber mäkkej alebo nežuvacej stravy môže znížiť zaťaženie čeľustného kĺbu. Vyhýbanie sa tvrdým, chrumkavým alebo žuvacím jedlám môže zmierniť bolesť a nepohodlie počas jedenia.
 • 2. Zvládanie stresu: Keďže stres môže zhoršiť symptómy poruchy TMK, môžu byť užitočné techniky zvládania stresu, ako sú relaxačné cvičenia, meditácia, hlboké dýchanie alebo poradenstvo.
 • 3. Držanie tela: Udržiavanie správneho držania tela počas celého dňa, najmä pri sedení alebo práci pri stole, môže pomôcť zmierniť zbytočné namáhanie čeľustného kĺbu.
 • 4. Vyhnite sa návykom napínania čeľuste: Mali by ste sa vyhnúť návykom, ako je hryzenie nechtov, žuvanie žuvačky alebo žuvanie nepotravinových predmetov, pretože môžu spôsobiť dodatočný stres na TMK.
 • 5. Polohy pri spánku: Ak sa rozhodnete pre podporný vankúš a spanie na chrbte alebo na boku namiesto žalúdka, môže to podporiť lepšie zarovnanie čeľustí počas spánku a znížiť pravdepodobnosť zovretia alebo brúsenia čeľustí.
 • 6. Vyhýbanie sa nadmerným pohybom čeľustí: Široké zívanie, hlasný spev alebo akékoľvek iné nadmerné pohyby čeľustí by sa mali minimalizovať, aby sa predišlo ďalšiemu namáhaniu TMK.

Je dôležité poznamenať, že účinnosť stratégií riadenia sa môže líšiť od človeka k človeku. Preto je kľúčové poradiť sa so zdravotníckym pracovníkom, aby sa určil najvhodnejší plán liečby na základe individuálnych potrieb a okolností.

Výskum a pokroky v manažmente porúch TMJ

Neustály výskum a pokroky v oblasti manažmentu porúch TMJ viedli k novým poznatkom a možnostiam liečby. Vedci a zdravotnícki pracovníci sa venujú zlepšovaniu chápania porúch TMK a zdokonaľovaniu terapeutických prístupov. Tu sú niektoré pozoruhodné oblasti výskumu a pokroky v manažmente porúch TMJ:

1. Biomechanika TMK

Výskumníci sa zamerali na štúdium biomechaniky TMJ, aby získali hlbšie pochopenie jeho štruktúry, funkcie a síl, ktoré naň pôsobia. Biomechanické štúdie pomáhajú identifikovať vplyv rôznych pohybov, síl a zaťaženia kĺbov na TMK. Tieto poznatky pomáhajú pri vývoji cielených terapií a intervencií na zmiernenie symptómov a obnovenie optimálnej funkcie čeľuste.

2. Zobrazovacie techniky

Pokroky v zobrazovacích technikách umožnili presnejšiu a detailnejšiu vizualizáciu TMK a okolitých štruktúr. Zobrazovacie metódy s vysokým rozlíšením, ako je počítačová tomografia s kužeľovým lúčom (CBCT), magnetická rezonancia (MRI) a ultrazvuk, poskytujú cenné poznatky o anatómii kĺbov, abnormalitách tkaniva a prítomnosti zápalu. Tieto zobrazovacie modality pomáhajú pri presnej diagnostike, plánovaní liečby a monitorovaní pokroku v liečbe porúch TMJ.

3. Farmakologické intervencie

Výskumníci skúmajú rôzne farmakologické intervencie na zvládnutie porúch TMJ. To zahŕňa vývoj nových liekov zameraných na bolesť, zápal a svalové kŕče spojené s poruchami TMJ. Okrem toho sa skúmajú pokroky v systémoch podávania liekov, ako sú intraartikulárne injekcie alebo topické gély, aby sa lieky dodávali priamo do postihnutého kĺbu, čím sa zlepšuje účinnosť a minimalizujú sa systémové vedľajšie účinky.

4. Regeneratívna medicína

Prístupy regeneratívnej medicíny sú sľubné pri liečbe porúch TMK. Terapia kmeňovými bunkami a techniky tkanivového inžinierstva sú zamerané na regeneráciu poškodených alebo degenerovaných kĺbových tkanív, ako je kĺbový disk alebo chrupavka, aby sa obnovila správna funkcia kĺbov. Výskumníci skúmajú použitie rôznych bunkových zdrojov, rastových faktorov a lešení na zlepšenie regenerácie tkaniva a na podporu dlhodobého hojenia.

5. Neuromodulácia

Neuromodulačné techniky sa skúmajú ako potenciálne terapeutické možnosti pre poruchy TMK. Transkutánna elektrická nervová stimulácia (TENS) a nízkoúrovňová laserová terapia (LLLT) sú príklady neinvazívnych prístupov, ktoré modulujú nervovú aktivitu a podporujú úľavu od bolesti. Tieto techniky pomáhajú znižovať svalové napätie, zmierňujú bolesť a zlepšujú pohyblivosť čeľuste u jedincov s poruchami TMK.

6. Virtuálna realita a biofeedback

Na zvládnutie porúch TMJ sa využívajú technológie virtuálnej reality (VR) a biofeedback. Intervencie založené na VR poskytujú rozptýlenie a relaxačné techniky, ktoré pomáhajú jednotlivcom vyrovnať sa s bolesťou a znížiť svalové napätie. Zariadenia biofeedback monitorujú a poskytujú spätnú väzbu o svalovej aktivite v reálnom čase, pomáhajú pacientom rozvíjať povedomie a kontrolu nad pohybmi čeľuste, znižujú škodlivé návyky a podporujú zdravšiu funkciu čeľuste.

Je dôležité poznamenať, že zatiaľ čo tieto výskumné oblasti a pokroky sú sľubné, sú potrebné ďalšie štúdie a klinické štúdie na stanovenie ich účinnosti, bezpečnosti a dlhodobých výsledkov pri liečbe porúch TMJ.

Záver

Poruchy TMK môže byť náročné zvládnuť vzhľadom na multifaktoriálny charakter ich príčin a symptómov. Prebiehajúci výskum a pokroky v tejto oblasti však poskytujú nádej na zlepšenie diagnostiky, liečby a celkového manažmentu týchto stavov. Spojením komplexného chápania porúch TMK s inovatívnymi prístupmi môžu zdravotnícki pracovníci pokračovať v zlepšovaní kvality starostlivosti a výsledkov pre jednotlivcov postihnutých poruchami TMK.

Ak chcete získať viac informácií o najnovšom výskume a pokrokoch v manažmente porúch TMJ, môžete preskúmať nasledujúce autoritatívne zdroje:

Zostávajúcimi informáciami a úzkou spoluprácou so zdravotníckymi pracovníkmi môžu jednotlivci s poruchami TMJ profitovať z najnovších pokrokov a získať najvhodnejšie a najefektívnejšie stratégie riadenia prispôsobené ich špecifickým potrebám.

Contents

Email: benjaminzonic@gmail.com || ennazonic@gmail.com
Mob: +387 61 094357 (Benjamin Zonić) || +387 60 3120857 (Enna Zonić)
Adresa: 14. septembar 110. 70220 Donji Vakuf

ECO FRIENDLY d.o.o Sva prava zadražava 2016-2021